یکی از مواردی که والدین باید نسبت به آن دقت بیشتری به خرج دهند، توجه به بهداشت روانی دانش آموزان پسر در دوران بلوغ می باشد.
در واقع عدم اطلاع و کوتاهی در شناخت اثرات روانی دوران بلوغ لطمه جبران ناپذیری بر نوجوانان وارد می سازد.


حال سوالی که مطرح می شود این است که چه باید کرد و در این راه ورزش چه نقشی دارد؟
در ابتدا، باید فاصله دو نسل(والدین و نوجوانان) که از تجارب بسیاری بدست آمده است درک شود.این فاصله تفاوتهای را که در ارتباط با تجارب و واقعیات و تصورات رویدادهای زندگی نشان می دهد.
والدین کودکان بالغ که معمولا میانسال هستند بایستی ضمن مراقبت از کار و زندگی خود و حفظ روابط خانوادگی، مواظب فرزندان خود هم باشند. علاوه بر آن باید با سردرگمی های دوران بلوغ فرزندان خود نیز سرو کله بزنند و با آنها کنار بیایند.

نوجوانان با مشکلات فراوانی روبرو هستند.یکی از مهم ترین آنها حس استقلال طلبی و زندگی مستقل از خانه و خانواده است. حرکتی  که برای والدین دلهره آور است. آنها نمی خواهند این اجازه را به فرزندان خود بدهند و می خواهند  روی آنها کنترل داشته باشند. در نتیجه، مجموعه این حرکات ممکن است  نتوانند رفتارهای نوجوانان را کنترل  و هوسهای پنهانی آنها را دریابند. در نتیجه، مجموعه این حرکات ممکن است فاصله دو نسل را زیادتر کند. تمایلات و تظاهرات دوران بلوغ جنسی هم که در مواردی غیر قابل کنترل است می تواند والدین را عصبانی و یا نگران کند.
تمایلات و عشق برخی از والدین
 
به فرزندان دختر و یا پسر (پدر به دختر و مادر به پسر )، ممکن است سو» رفتارهایی را سبب شود که نتیجه اش نگرانی های بعدی را در نوجوان بوجود آورد.
علیرغم این اتفاقات، والدین افراد بالغ بر اساس شواهد موجود همراهی ها و هماهنگی های لازم را با کودکان خود دارند.قسمت اعظم نوجوانان با برقراری
  یک پل ارتباطی ،با موفقیت این فاصله را پست سر گذاشته اند.باید بدانیم که اگر امکان پر شدن این فاصله نباشد، ممکن است نابسامانی ها و آشفتگی های روحی در نوجوان،والدین و یا هر دو بروز کند. حدود 20 درصد بالغین دچار آشفتگی های شناخته شده روحی هستند که شایعترین آنها اضطراب و افسردگی است. این ناراحتی ها غالبا همراه ناهنجاری رفتاری، سرکشی  و یاغی گری ،شکست و یا ترک تحصیل هستند که جملگی سبب ناسازگاری فامیلی می شوند. بنابراین والدین وظیفه دارند اطلاعات لازم را در خصوص تغیرات بلوغ جنسی به نوجوانان منتقل کنند. این اطلاعات نوجوانان را در مقابل تصورات غلط محافظت می کند. مربیان 
و معلمین هم مانند والدین نقش تعیین کننده دارند.
مهمترین نکات قابل توجه در این زمینه عبارتند از:
والدین بایستی آگاهی لازم را در مورد تغیرات جسمی دوران بلوغ داشته باشند و بایستی قبل از بلوغ، تغیرات جسمی و روانی دوران بلوغ را به نوجوانان
 
آموزش دهند.
نوجوانان تحمل شنیدن نصیحت را ندارند چون در دوره ای هستند که هعمال خود را بی نقص می دانند. والدین بهتر است آنها را به طور غیرمستقیم در جریان اشتباهاتشان بگذارند و سعی کنند خودشان الگویی مناسب برای آنها باشند.
باید به نوجوانان آزادی عمل داده شود، اجازه دادن به نوجوانان برای تجربه راههای جدید، تا حدی که مشکل آفرین نباشد، آنها را آبدیده می کند.باید به نوجوانان اجازه داد طعم برخی سختی ها را چشیده و در زندگی مقاوم با آید. بهمان شکل که والدین تجربه کرده اند و موفقیت و شکست داشته اند.نوجوانان می خواهند صحبت کند ،اعتراض کند، اظهار نظر کند، باید با کمال دقت به آنها گوش داد و امکان یک ارتباط درست را فراهم ساخت.باید سعی کرد با تشویق نوجوانان به انجام ورزش های مختلف، شرکت در فعالیت های اجتماعی و الگوسازی برای آنان، کاری کرد که آنها ، انرژی فراوان خود را تخلیه کنند.توجه به تاثیر مشکلات اجتماعی حائز اهمیت است. باید با مداخلات موثر والدین، تاثیر این تغییرات به حداقل برسد. غیر از خانه و مدرسه ،در جامعه نیز نوجوانان با مشکلاتی
 
مواجه می شود که کمک و راهنمایی والدین و مربیان کارساز و گره گشا خواهد بود.
باید وضعیت تحصیلی نوجوانان را پیگیری کرد. بی حوصلگی به درس ، پرداختن به وضع لباس و آرایش موها و یا افراط در ورزش کردن در این مرحله در بعضی از نوجوانان مشاهده می شود. باید به آنها آموخت که بیاموزند حداکثر استفاده را از وقتشان بکنند. در صورت لزوم باید مساله را با اولیا» و مربیان مدرسه در میان گذاشت و از مشورت آنان استفاده کرد.نوجوانان در مرحله گذر از بلوغ تحت تاثیر تغییرات جسمی و روانی این دوره ممکن است دچار سردرگمی شوند و رفتاری بزرگتر از سن خود و یا رفتاری
  کودکانه از خود بروز دهند. باید در این زمینه آموزش های لازم را بدون تحکیم و یا تمسخر به آنان داد و تجارب خود را عملا به او منتقل کرد.افسردگی و اضطراب نوجوانان به دلیل تغییرات جسمانی و روانی باید مورد توجه قرار گیرد. باید با رفتار  دوستانه و صمیمانه به آنها فهماند که سعی در حل مشکل آنها داریم. به نوجوانان امید و آرزو بدهید و باعث 
شکوفائی و شادابی آنها شوید.
استقلال طلبی از خصوصیات بارز این دوره است . او می خواهد از قید و بندهای خانوادگی خلاص شود، ضمن اینکه به شدت به خانواده خود وابسته است و این تعارض و نوسان بین استقلال و وابستگی مشکل آفرین است.بنابراین باید هر نوع آزادی که متناسب سن آنها و با نظارت والدین باشد، به آنها داده شود و در صورت سو» استفاده ضمن تذکر، دامنه این آزادی را محدود کرد.