کشتی یک ورزش انفرادی رزمی است که برای تقویت جسمانی و روانی مردان مورد استفاده قرار می گیرد. در این ورزش اگرچه قدرت بدنی اهمیت فراوان دارد، امّا دانستن فنون آن نیز بسیار مهم و از عوامل پیروزی محسوب می شود. کشتی یک ورزش تن به تن بین دو مبارزی است که هر کدام سعی در کنترل و رساندن پشت حریف به روی زمین دارد بطوری که هر دو شانه های وی برای ثانیه هایی با تشک در تماس باشد. قوانین ابتدایی کشتی، ورزشکار را مجاز به استفاده از هر گونه فنّی برای به زانو در آوردن حریف می نمود، لیکن به تدریج قواعد و مقرّرات خاصّی برای این ورزش ابداع گردید. امروزه مسابقات کشتی در رشته های آزاد و فرنگی برگزار می شود. تشک مورد نیاز برای مسابقات کشتی به شکل مربع می باشد که هر ضلع آن 10 تا 20 متر طول دارد. در داخل این تشک دایره هایی به قطر 8 تا 9 متر قرار دارد. یک حاشیه ی قرمز رنگ به عرض 1 متر در اطراف محیط دایره ی تشک و به طرف داخل مشخص می گردد. این سطح به نام منطقه م کاری نامیده می شود و تکمیل کننده سطح تشک است. قسمت اصلی تشک در داخل دایره ی قرمز رنگ قرار می گیرد و 6 تا 7 متر قطر دارد . یک حاشیه ی حفاظتی به عرض 1 تا 1/5 متر در اطراف تشک مربع شکل در نظر گرفته می شود که برای جلوگیری از هر گونه حوادث احتمالی با تشک پوشانده خواهد شد. فضای کلی با احتساب حاشیه ها برای هر واحد در مسابقات المپیک 18×18 متر و برای مسابقات داخلی حد اقل 10 ×10 متر می باشد. در وسط تشک دایره هایی به قطر 1 متر ترسیم می گردد. برای دید بهتر تماشاچیان می توان تشک کشتی را بر روی سکوهای مخصوص قرار داد . این سکو 1/10 متر از کف سالن ارتفاع دارد و با زاویه ی 45 درجه به سطح زمین متصل می شود.

در سالن مسابقات کشتی جایگاه تماشاچیان ممکن است در هر چهار طرف سالن پیش بینی شود. تعداد تماشاچیان این ورزش از حدود 300 نفر برای مسابقات داخلی تا حدود 1500 نفر در مسابقات کشوری پیش بینی می گردد. ظرفیت سالن های کشتی در سطح جهانی و المپیک در حدود 5000 تا 6000 خواهد بود.

تجهیزات مورد نیاز:

لباس: لباس کشتی گیران، پیراهن و شورت سر هم و رکاب دار است که اصطلاحا" به آن (دوبند) می گویند و در دو رنگ آبی یا قرمز قابل استفاده می باشد.

جوراب ورزشکاران این رشته؛ کوتاه و کفش آن ها ساق بلند و بسیار سبک و راحت است. کفش ها نباید هیچگونه قسمت فلزی داشته باشد و تکه ی فلزی بند کفش ها نیز باید برداشته شود. داوران مسابقات، لباس سراپا سفید می پوشند و مچ آستین های آن ها یکی به رنگ آبی و دیگری به رنگ قرمز است. داور با بلند کردن هر کدام از دست ها امتیاز هر ورزشکار آبی یا قرمز را مشخص می کند.

 منبع: فدراسیون کشتی