آشنایی با گرگ ولنتینو قربانی داروهای مرگبار بدنسازی

داستانی واقعی و البته یک هشدار!!!!!ی

در اینجا میخواهیم فردی را به شما معرفی کنیم که شاید این مطالب را باور نکنید این شخص خود را بوسیله داروهای هورمونی و مرگبار بدنسازی به یک موجود کم یاب تبدیل کرده این شخص یا موجود عجیب کرده کسی است که خود را در اختیار این داروها قرار داده و خود را نابود کرده است که البته این شخص خود را عاشق این گونه سایزهای بدنی و داروها نمیداند این فرد یا مو جود عجیب بلایی را به سرخود آورده که مطمئنا در تاریخ ثبت خواهد شد و این مقدار از مصرف این داروهای استروئیدی مطمئنا در هیج آزمایشی بدست نخواهد  آمد

آشنایی با گرگ ولنتینو قربانی داروهای مرگبار بدنسازی

داستانی واقعی و البته یک هشدار!!!!!ی

در اینجا میخواهیم فردی را به شما معرفی کنیم که شاید این مطالب را باور نکنید این شخص خود را بوسیله داروهای هورمونی و مرگبار بدنسازی به یک موجود کم یاب تبدیل کرده این شخص یا موجود عجیب کرده کسی است که خود را در اختیار این داروها قرار داده و خود را نابود کرده است که البته این شخص خود را عاشق این گونه سایزهای بدنی و داروها نمیداند این فرد یا مو جود عجیب بلایی را به سرخود آورده که مطمئنا در تاریخ ثبت خواهد شد و این مقدار از مصرف این داروهای استروئیدی مطمئنا در هیج آزمایشی بدست نخواهد  آمد

سایز بازو در دوران عادی:63 سانتی متر

سایز بازو در دوران حجم:69 سانتی متر

دور سینه در دوران عادی:132 سانتی متر

دور سینه در دوران حجم:142 سانتی متر

دور کمر :73 سانتی متر

وزن در دوران حجم:106 کیلو

نام:گرگ ولنتینو

ملیت:ایتالیایی و آمریکایی(دوجنسیتی)ی

البته این فرد میگو ید پس از سالها تمرین به شیوه طبیعی و مصرف نکردن دارو به یکباره و به دلیل تهمتهای مردم و اطرافیان که به او تهمت مصرف دارو میزدند به یکباره مصرف یا عدم مصرف دارو برای او فرقی نداشته و به یمباره خودرا به مصرف داروها بسته  و البته در هفته 3000 میلی گرم از داروی تستسترون استفاده میکند که معادل 10-15 آمپول میباشد و البته خود را عاشق این دارو میداند و البته هیچ محبو بیتی در بین مردم ندارد